מגמת חקלאות

 

תוכנית המשלבת חצי יום (6 שעות) התנדבות בעמותה "לב הגליל" בה התלמיד עובד בשדה ועוזר לחקלאים יהודים לעמוד במשימות חקלאיות. שאר הזמן התלמיד לומד תורה במכינה.

ניתן להשתלב בתוכנית שבוע אחד בחודש או באופן יומיומי.

תלמיד שמחפש צד מעשי מול צד תורני מגמה זו מתאימה לו מאוד. העבודה בשדה הינה עבודת קודש ותורמת לחקלאות היהודית בארץ תוך הקניית כישורים פיזיים ומנטליים לתלמיד, הצד התורני מעמיק את הקשר של התלמיד עם עולם התורה והרוח.