מפעיליות המכינה

'תשוקתי' הרב קוק - יובל פרוינד וה'ניצוצות'

הכנסת ספר תורה לזכרו של הרב אורי זומר ז"ל

עקיבא מספר על השהות שלו במכינת בית רימון

הרב יובל פרוינד - פינק פלויד מזרחית

מגמת הנגרות במכינה

הרב יובל מתנבא

הסיפור של דניאל